Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy kvantové chemie a její aplikace

Cíle předmětu

Pochopit strukturu a metodologii kvantové chemie, zvládnout základní i pokročilé metody na aplikační úrovni, umět řešit jednoduché úlohy materiálové vědy pomocí metod kvantové chemie.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] L. Skála, Kvantová teorie molekul, Karolinum, Praha 1995.

Doporučená literatura

[3] J. Formánek, Úvod do kvantové teorie, Academia, Praha 1983.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-6404/02
Zkratka ZKCHEM
Název předmětu česky Základy kvantové chemie a její aplikace
Název předmětu anglicky Introduction to Quantum Chemistry with Applications
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. René Kalus, Ph.D.