Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metody optimalizace

Course aims

Student bude umět po absolvování kurzu identifikovat základní optimalizační úlohy, bude umět ověřit podmínky jejich řešitelnosti, bude umět navrhnout efektivní počítačové algoritmy, heuristiky a software pro jejich řešení, a to v rozsahu, který umožňí kvalifikovaně řešit realistické technické problémy.

Electronic LMS Courses

No LMS course found for this subject.

Electronic study supports

Study information system (EDISON)

No study support found for this subject in study information system.

Digital repository (DSpace VsB-TUO)

No study materials found for this subject in digital repository.

Literature

V. M. Alexejev a j.: Matematická teorie optimálních procesů, Academia, Praha 1992 (překlad z ruštiny).
M. S: Bazaara, C. M. Shetty: Nonlinear programming, J. Wiley, New York 1979, ruský překlad Mir Moskva 1982.
R. Fletcher: Practical Methods of Optimization, John Wiley & sons,
Chichester 1997.
D. T. Pham and D. Karaboga, Intelligent Optimization Techniques, Springer, London 2000. ISBN 1-85233-028-7.

Advised literature

R. Fletcher, Practical Methods of Optimization, John Wiley & sons,
Chichester 1997.

D. T. Pham and D. Karaboga, Intelligent Optimization Techniques, Springer, London 2000. ISBN 1-85233-028-7.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-8742/05
Zkratka MONT
Název předmětu česky Metody optimalizace
Název předmětu anglicky Methods of Optimization
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.