Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematické modelování a MKP

Cíle předmětu

Student bude umět formulovat okrajové úlohy vznikající při matematickém modelování vedení tepla, pružnosti i dalších jevů (difuse, elektro a magnetostatika a podobně). Dále bude umět
odvodit diferenciální a variační formulace těchto úloh i numerické řešení metodou konečných prvků. Bude znát zásady správného použití matematických modelů při řešení inženýrských úloh.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

K. Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, Academia 1999.
J. Nečas, I. Hlaváček: Úvod do matematické teorie pružných a pružně plastických těles, SNTL Praha 1983.
R. D. Cook: Finite element modelling for stress analysis, J. Wiley, New York, 1995.
C. Johnson: Numerical solution of partial differential equations by the finite element method, Cambridge Univ. Press, 1995
D. Braess: Finite elements. Cambridge University Press, 2001

Doporučená literatura

K. Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, SNTL Praha 1974.
J. Nečas, I. Hlaváček: Úvod do matematické teorie pružných a pružně plastických těles, SNTL Praha 1983.
R. D. Cook: Finite element modelling for stress analysis, J. Wiley, New York, 1995.
C. Johnson: Numerical solution of partial differential equations by the finite element method, Cambridge Univ. Press, 1995


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 470-8743/02
Zkratka MMMKP
Název předmětu česky Matematické modelování a MKP
Název předmětu anglicky Mathematical Modelling and FEM
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.