Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematické modelování a MKP

Cíle předmětu

Student bude umět formulovat okrajové úlohy vznikající při matematickém modelování vedení tepla, pružnosti i dalších jevů (difuse, elektro a magnetostatika a podobně). Dále bude umět
odvodit diferenciální a variační formulace těchto úloh i numerické řešení metodou konečných prvků. Bude znát zásady správného použití matematických modelů při řešení inženýrských úloh.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

K. Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, Academia 1999.
J. Nečas, I. Hlaváček: Úvod do matematické teorie pružných a pružně plastických těles, SNTL Praha 1983.
R. D. Cook: Finite element modelling for stress analysis, J. Wiley, New York, 1995.
C. Johnson: Numerical solution of partial differential equations by the finite element method, Cambridge Univ. Press, 1995
D. Braess: Finite elements. Cambridge University Press, 2001

Doporučená literatura

K. Rektorys: Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky, SNTL Praha 1974.
J. Nečas, I. Hlaváček: Úvod do matematické teorie pružných a pružně plastických těles, SNTL Praha 1983.
R. D. Cook: Finite element modelling for stress analysis, J. Wiley, New York, 1995.
C. Johnson: Numerical solution of partial differential equations by the finite element method, Cambridge Univ. Press, 1995


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-8743/03
Zkratka MMMKP
Název předmětu česky Matematické modelování a MKP
Název předmětu anglicky Mathematical Modelling and FEM
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.