Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Maticová analýza a variační počet

Cíle předmětu

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl,ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů. Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, odlišovat podstatné od nepodstatného, navrhnout postup řešení, kontrolovat jednotlivé kroky řešení, zobecňovat vytvořené závěry, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů, pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Povinná literatura

1. Rektorys, K.: Variační metody. Academia Praha, 1999, ISBN 80-200-0714-8.
2. Práger M.: Numerická analýza. ZUČ Plzeň, 1994.

Doporučená literaturaJazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-3142
Zkratka MVA
Název předmětu česky Maticová analýza a variační počet
Název předmětu anglicky Matrix analysis and variational calculus
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.