Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Tenzorová analýza

Cíle předmětu

Studenti se naučí používat tenzorový počet, s jehož pomocí by měli analyzovat problém,
zvolit a správně použít vhodný algoritmus,
aplikovat poznatky při řešení technických problémů.

Povinná literatura

Vektorová a tenzorová analýza - sylabus k předmětu. http://homen.vsb.cz/~vlc20/
Míka, S.: Matematická analýza III (Tenzorová analýza). ZČU Plzeň, 1993

Doporučená literatura

Brdička, M.: Mechanika kontinua. Academia, Praha 2005
Lenert, J.: Základy matematické teorie pružnosti. VŠB-TU Ostrava, 1997


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-3341
Zkratka TA
Název předmětu česky Tenzorová analýza
Název předmětu anglicky Tensor Analysis
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.