Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nauka o materiálu

Cíle předmětu

Naučit studenty základní postupy a metody používané při řešení úloh
nauky o materiálu. Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Povinná literatura

[1] Silbernagel, A.: Nauka o materiálu I, VŠB-TU Ostrava, 1996. 150 s., ISBN 80-7078-116-5
[2] Strnadel, B.: Nauka o materiálu: konstrukční materiály a jejich degradační procesy, VŠB-TU Ostrava, 1993. 180 s., ISBN 80-7078-207-2
[3] Strnadel, B.: Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství, Ostrava, 1998

Doporučená literatura

[1] Pluhař, J. a kol.: Nauka o materiálech, SNTL, Praha, 1989, 552 s.
[2] Kopec, B.: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí, Česká společnost pro nedestruktivní testování, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2008. 569 s.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0307
Zkratka NM
Název předmětu česky Nauka o materiálu
Název předmětu anglicky Materials Science
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.