Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mechanika II

Cíle předmětu

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Povinná literatura

Halama, R. a kol. Pružnost a pevnost, skripta VŠB - TU Ostrava, 2011, <http://mi21.vsb.cz/modul/pruznost-pevnost>
Lenert, J.: Úvod do metody konečných prvků, VŠB -TU Ostrava, 1999
Sadd, M.H. Elasticity. Theory, Applications, and Numerics. 2nd ed. Elsevier, Academic Press 2009.
Vable, M.: Mechanics of Materials, Michigan Technological University. 2009.

Doporučená literatura

[1] - Lenert, J.: Pružnost a pevnost I, VŠB - TU Ostrava, 1996
[2] - Krčál, O.: Příklady z pružnosti a pevnosti I, část 1., VŠB -TU Ostrava, 1994
[3] - Kuba, F.: Pružnost a pevnost (základní část), VŠB Ostrava, 1982
[4] - Miroljubov, I. N. a kol.: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, SNTL/ALFA, 1982
[5] - Němec, J., Dvořák, J., Höschl, C.: Pružnost a pevnost ve strojnictví, TP 66, SNTL Praha 1989


Kód330-0312
ZkratkaMe II
Název českyMechanika II
Název anglickyMechanics II
Garantdoc. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina