Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikace MKP

Cíle předmětu

1. Identifikovat úlohy z oblasti mechaniky a definovat jejich zadání pro řešení v MKP.
2. Vysvětlit principy modelování a simulací v MKP, popsat jejich základní algoritmy a diskutovat jejich výhody a nevýhody.
3. Aplikovat teoretické znalosti na řešení praktických úloh, interpretovat získané výsledky, modifikovat postup řešení.
4. Analyzovat a ocenit získané výsledky řešené MKP simulace ve vztahu k užitým postupům a okrajovým podmínkám.
5. Diskutovat a zhodnotit postup řešení a získané výsledky MKP analýzy.

Povinná literatura

1. Kolář, Kratochvíl, Leitner, Ženíšek : Výpočet plošných a prostorových
konstrukcí MKP, SNTL , Praha 1979.
2. Bittnar, Řeřicha : MKP v dynamice konstrukcí, SNTL, Praha 1981.
3. Horyl,P. : Úvodní kapitoly MKP, pomocné texty, kat. 337, VŠB Ostrava, 1992.
4. Bittnar, Šejnoha: Numerické metody mechaniky, vyd. ČVUT, Praha 1992.
5. Manuály programu ANSYS v elektronické formě
6. Petruška, J. Počítačové metody v mechanice II . ( přístupno na adrese:
http://www.umt.fme.vutbr.cz/SKRIPTA/petruska/PocitacovaMechanikaII.pdf )

Doporučená literatura

Crisfield M. A. - Non-linear finite element analysis of solids and structures.
John Wiley & Sons Ltd, Baffins Lane, Chichester, 1997


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0517
Zkratka APMKP
Název předmětu česky Aplikace MKP
Název předmětu anglicky FEM Applications
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.