Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mechanika kontinua

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s teoretickými a aplikačními přístupy řešení úloh obecné mechaniky kontinua (zpracování dat, tvorba modelů, numerické modelování, experimenty). Zaměření je v oblasti multidisciplinárního řešení problematiky tuhých a deformovatelných těles, okrajových a počátečních podmínek, zatížení a materiálového chování.

Povinná literatura

LENERT, J. Základy matematické teorie pružnosti, Ostrava 1997: VŠB-TU Ostrava, 1997, ISBN 80-7078-437-7, 94s.
LENERT, J. Mechanika kompozitních materiálů, Ostrava 2002, VŠB – TU Ostrava, I. vydání, ISBN 80-248-0026-8, 80 s.
BRDIČKA,M.-SAMEK,L.-SOPKO,B.: Mechanika kontinua, vyd. 2., opr., Praha:
Academia, 2000. - 799 s.: il. ISBN 80-200-0772-5
FRYDRÝŠEK, K., KOMPIŠ, V., LENERT, J., DROPPA P. et al. Composite Materials in Theory and Practice, VSB – Technical University of Ostrava, ISBN 978-80-248-3239-5, 2013, 187 s.

FRYDRÝŠEK, K. Basic Strength and Elasticity of Materials, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 9788024838700, 2016, 264s.
HEARN,E. J. Mechanics of Materials, Pergamon Press, 1985
BORESI, A.P. SCHMIDT, R.J., SIDEBOTTOM, O.M. Advanced Mechanics of Materials, John Wiley & Sons,Inc., 1993

Doporučená literatura

FRYDRÝŠEK, K. MARVALOVÁ, B. JÁGROVÁ, J. Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 9788024818559, 2008, 124s.
FRYDRÝŠEK, K. Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity 2, VŠB – Technical University of Ostrava, ISBN 9788024821009, 2009, 126s.

TIMOSHENKO, S. P., GOODIER, J. N. Theory of elasticity. New York-Toronto-
London: Mc Graw-Hill, 1951, 3.ed.1970.
LEIPHOLZ, H. Theory of elasticity. Noordhoff International Publishing Leyden, 1974. ISBN 90 286 0193 7


Kód330-0910
ZkratkaMK
Název českyMechanika kontinua
Název anglickyMechanics of Continuum
Garantdoc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina