Bakalářský projekt II 354

Cíle předmětu

analyzovat zadání, navrhnout řešení, výběr řešení, oponování výběru/rozhodnutí,
samostatná práce

Povinná literatura

literatura k bakalářské práci - viz zadání BP

Doporučená literatura

Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. FS, VŠB-TU Ostrava, 1999.
Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194.
Normy : DIN


Kód354-0350
ZkratkaBPII354
Název českyBakalářský projekt II 354
Název anglickyBakalářský projekt II 354
GarantIng. Kárník Ladislav, CSc.
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština