Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Repetitorium matematické analýzy

Cíle předmětu

Hlavním cílem předmětu je prohloubení znalostí a pochopení základů diferenciálního a integrálního počtu reálných funkcí jedné i více reálných proměnných.

Povinná literatura

J. Bouchala: Matematická analýza 1, skripta VŠB-TU Ostrava
J. Bouchala: Matematická analýza ve Vesmíru, http://am.vsb.cz/bouchala
J. Kuben, Š. Mayerová, P. Račková, P. Šarmanová: Diferenciální počet funkcí více proměnných, http://mi21.vsb.cz
P. Vodstrčil, J. Bouchala: Integrální počet funkcí více proměnných, http://mi21.vsb.cz

Doporučená literatura

J. Brabec, F. Martan, Z. Rozenský: Matematická analýza I, SNTL, Praha, 1985
J. Brabec, B. Hrůza: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986
K. Rektorys a kol.: Přehled užité matematiky, Prometheus, 1995


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-2112
Zkratka RMA
Název předmětu česky Repetitorium matematické analýzy
Název předmětu anglicky Repetition of Mathematical Analysis
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.