Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické metody s Matlabem

Cíle předmětu

Významným nástrojem řešení mnoha technických úloh, jako například analýza signálů, nebo numerické řešení diferenciálních rovnic, jsou hlubší výsledky numerické matematiky. Cílem kursu je rozšířit znalosti studentů s využitím Matlabu.

Povinná literatura

Míka, S.: Numerické metody algebry. SNTL Praha, 1982.
Přikryl, P.: Numerické metody matematické analýzy. SNTL Praha, 1985.
Vitásek, E.: Numerické metody. SNTL Praha, 1987.

Doporučená literatura

Quarteroni A., Sacco R., Saleri F.: Numerical mathematics, Springer, 2007
Press, W.H., Flannery, B.P., Teukolski, S.A., Vetterling, W.T.: Numerical Recipes in C. Cambridge University Press, Cambridge 1990.


Kód470-2502
ZkratkaNMM
Název českyNumerické metody s Matlabem
Název anglickyNumerical Methods with Matlab
Garantdoc. Ing. Lukáš Dalibor, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Jazyk výukyangličtina, čeština