Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Numerické metody s Matlabem

Cíle předmětu

Významným nástrojem řešení mnoha technických úloh, jako například analýza signálů, nebo numerické řešení diferenciálních rovnic, jsou hlubší výsledky numerické matematiky. Cílem kursu je rozšířit znalosti studentů s využitím Matlabu.

Povinná literatura

Míka, S.: Numerické metody algebry. SNTL Praha, 1982.
Přikryl, P.: Numerické metody matematické analýzy. SNTL Praha, 1985.
Vitásek, E.: Numerické metody. SNTL Praha, 1987.

Doporučená literatura

Quarteroni A., Sacco R., Saleri F.: Numerical mathematics, Springer, 2007
Press, W.H., Flannery, B.P., Teukolski, S.A., Vetterling, W.T.: Numerical Recipes in C. Cambridge University Press, Cambridge 1990.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-2502
Zkratka NMM
Název předmětu česky Numerické metody s Matlabem
Název předmětu anglicky Numerical Methods with Matlab
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D.