Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský projekt II

Cíle předmětu

Prokázat schopnosti samostatné práce na projektu.


Práce s literaturou, spolupráce s vedoucím práce, stylistické dovednosti, získávání odborných informací

Povinná literatura

Povinná literatura dle pokynů vedoucího bakalářské práce.

Doporučená literatura

Doporučená literatura dle pokynů vedoucího bakalářské práce.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-2602
Zkratka BKII
Název předmětu česky Bakalářský projekt II
Název předmětu anglicky Bachelor Project II
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.