Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Funkce komplexní proměnné

Cíle předmětu

Cílem je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkcí komplexní proměnné a s teorií mocninných a Laurentových řad; současně by absolvováním tohoto kursu měli studenti získat jistou početní zručnost a schopnost aplikovat probranou teorii při řešení úloh.

Povinná literatura

J. Bouchala: Funkce komplexní proměnné, www.am.vsb.cz/bouchala.

Doporučená literatura

J. Bouchala: Funkce komplexní proměnné, www.am.vsb.cz/bouchala.

I. Černý: Základy analysy v komplexním oboru, Academia, Praha, 1967.
P. Galajda, Š. Schrötter: Funkcie komplexnej premennej a operátorový počet, Alfa, Bratislava, 1991.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4110
Zkratka FKP
Název předmětu česky Funkce komplexní proměnné
Název předmětu anglicky Functions of a Complex Variable
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.