Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Biostatistika

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vysvětlení a zvládnutí základních pojmů a technik pro statistickou analýzu medicínských dat. Absolventi ovládají základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur za použití statistického software včetně interpretace výsledků statistické analýzy.

Povinná literatura

Briš R., Litschmannová M.,BIOSTATISTIKA pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2008

Doporučená literatura

Hebák P. a kol., Vícerozměrné statistické metody, Informatotium 2004
Likeš J., Machek J., Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1981
Likeš J., Machek J., Matematická statistika, SNTL Praha 1983


Kód470-4404
ZkratkaBioS
Název českyBiostatistika
Název anglickyBiostatistics
Garantprof. Ing. Briš Radim, CSc.
Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Jazyk výukyangličtina, čeština