Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Biostatistika

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vysvětlení a zvládnutí základních pojmů a technik pro statistickou analýzu medicínských dat. Absolventi ovládají základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur za použití statistického software včetně interpretace výsledků statistické analýzy.

Povinná literatura

Briš R., Litschmannová M.,BIOSTATISTIKA pro kombinované a distanční studium, Elektronické skriptum VŠB TU Ostrava,2008

Doporučená literatura

Hebák P. a kol., Vícerozměrné statistické metody, Informatotium 2004
Likeš J., Machek J., Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1981
Likeš J., Machek J., Matematická statistika, SNTL Praha 1983


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-4404
Zkratka BioS
Název předmětu česky Biostatistika
Název předmětu anglicky Biostatistics
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu prof. Ing. Radim Briš, CSc.