Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Teorie kódování

Cíle předmětu

Student by měl
- analyzovat reálný problém
- přeformulovat jej do řeči teorie kódování
- vyřešit příslušný problém užitím příslušných postupů teorie kódování
- interpretovat teoretické výsledky v kontextu původní úlohy
Současně je nutno kriticky zhodnotit meze použitelnosti ideálního řešení v reálné situaci.

Povinná literatura

Hill: A First Course in Coding Theory, Clarendon Press, Oxford, reprinted 2009.
Adámek: Kódování, SNTL Praha, 1969.
Adámek: Kódování a teorie informace, ČVUT Praha, 1991.

Doporučená literatura

Assmus, Key: Designs and their Codes, University of Cambridge, 1993, ISBN 0-521-458639-0.
Hankerson et al.: Coding Theory and Cryptography, CRC Press, 2000, ISBN 0-8247-0465-7.
Kovářová: teorie kódování, pracovní text, 2006


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 470-6303
Zkratka TKDRS
Název předmětu česky Teorie kódování
Název předmětu anglicky Coding Theory
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.