Skip to main content
Skip header

Bakalářský projekt I 354

Course aims

analýza problému,řešení problému (úkolu), získávání informací/dat

Literature

Předepsaná literatura k bakalářské práci

Advised literature

Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. FS, VŠB-TU Ostrava, 1999.
Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194.


Language of instruction Czech
Code 354-0349
Abbreviation BPI354
Course title Bakalářský projekt I 354
Coordinating department Department of Robotics
Course coordinator doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.