Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zatímco se těšíte na prázdniny, pilně pro vás chystáme nové kurzy na příští semestr

WRITING SUPPORT CENTRE (WCS) 

  • nabízí studentům a zaměstnancům podporu v oblasti akademického a odborného psaní, včetně podpory publikační činnosti
  • pořádá celosemestrální kurzy a workshopy/akce
  • nabízí konzultace v oblasti tvorby textu, výuky akademického psaní a podpory publikační činnosti
  • podporu poskytuje v českém i anglickém jazyce
  • spolupracuje s kolegy z Ústřední knihovny
  • garantuje a učí vybrané kurzy PhD Akademie 

JAK NA PSANÍ VE WSC NAHLÍŽÍME?

Věříme, že za dobrým textem je spousta práce a k jeho tvorbě je nutné učit se různým dovednostem. Naše centrum nahlíží na akademické psaní jako na prostředek k přemýšlení a učení, stejně jako na prostředek komunikace a účasti v mnoha komunitách, jejichž jsme součástí. Psaní jako takové považujeme za rekurzivní a nepřetržitý proces, který nám umožňuje neustále utvářet a přetvářet naše myšlenky. Každý z nás se v psaní (stejně jako v případě jiných dovedností) může neustále zdokonalovat. Aby se to stalo skutečností, nestačí o psaní mluvit, ale musíme hlavně psát. Znamená to však, že se musíme učit a zdokonalovat se v celé řadě činností a dovedností, jelikož termínem ‚psaní‘ zde není myšleno jen mechanické psaní rukou či na klávesnici. 

CO S 'PSANÍM' SOUVISÍ?

Kvalitní akademický nebo odborný text navazuje na předchozí výzkumy a znalosti. Potřebujeme se tedy naučit publikace, které souvisí s našim tématem, identifikovat. Učíme se formulovat klíčová slova v různých jazycích a vyhledávat v databázích. Dále se potřebujeme rozvíjet ve schopnostech texty kriticky číst a zhodnotit. Našemu vlastnímu psaní pomáhá, když pochopíme, jak jsou různé žánry strukturované a jakým způsobem ‚fungují‘, jelikož se žánry mohou obor od oboru lišit. Na základě rešerší a studia zjistíme, které otázky zůstávají nezodpovězené a zasloužily by si další zkoumání. Až tehdy můžeme formulovat výzkumné otázky a/či hypotézy, které jsou zasazeny do kontextu předchozího a současného výzkumu. Dále se učíme na tyto výzkumy navázat pomocí odkazování na zdroje a parafrázování. Volíme k tomu různé citační styly a metody. Kromě zmíněných činností se učíme text plánovat, tvořit a poskytovat a přijímat konstruktivní zpětnou vazbu. V neposlední řadě text na základě zpětné vazby revidujeme. V případě odborných článků k tomu musíme přidat problematiku volby publikační strategie, výběru vhodných časopisů a komunikace s editory a recenzenty.

Pořád se máme co učit!!!