Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Roboty a manipulátory

Cíle předmětu

Cílem předmětu je formování odborného
profilu absolventa, který bude pracovat jako konstruktér mechatronických
systémů. Dále je cílem schopnost analýz, hodnocení, aplikace poznatků pro návrh robotů a dalších složitých mechatronických systémů.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Skařupa,J. Roboty a manipulátory I.(skriptum), 2002, Ostrava: VŠB-TU
Ostrava, s.139, ISBN 80-248-0044-6.

Doporučená literatura

Skařupa,J. Roboty a manipulátory I.(skriptum), 2002, Ostrava: VŠB-TU
Ostrava, s.139, ISBN 80-248-0044-6.


Typ studianavazující magisterské
Kód354-0503/05
ZkratkaRaM
Název českyRoboty a manipulátory
Název anglickyRobots and Manipulators
Kreditů8
Garantdoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština