Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Roboty a manipulátory

Cíle předmětu

Cílem předmětu je formování odborného
profilu absolventa, který bude pracovat jako konstruktér mechatronických
systémů. Dále je cílem schopnost analýz, hodnocení, aplikace poznatků pro návrh robotů a dalších složitých mechatronických systémů.

Povinná literatura

Skařupa,J. Roboty a manipulátory I.(skriptum), 2002, Ostrava: VŠB-TU
Ostrava, s.139, ISBN 80-248-0044-6.

Doporučená literatura

Skařupa,J. Roboty a manipulátory I.(skriptum), 2002, Ostrava: VŠB-TU
Ostrava, s.139, ISBN 80-248-0044-6.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 354-0503
Zkratka RaM
Název předmětu česky Roboty a manipulátory
Název předmětu anglicky Robots and Manipulators
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.