Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Roboty a manipulátory

Cíle předmětu

Cílem předmětu je formování odborného
profilu absolventa, který bude pracovat jako konstruktér mechatronických
systémů. Dále je cílem schopnost analýz, hodnocení, aplikace poznatků pro návrh robotů a dalších složitých mechatronických systémů.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Skařupa,J. Roboty a manipulátory I.(skriptum), 2002, Ostrava: VŠB-TU
Ostrava, s.139, ISBN 80-248-0044-6.

Doporučená literatura

Skařupa,J. Roboty a manipulátory I.(skriptum), 2002, Ostrava: VŠB-TU
Ostrava, s.139, ISBN 80-248-0044-6.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0503/02
Zkratka RaM
Název předmětu česky Roboty a manipulátory
Název předmětu anglicky Robots and Manipulators
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.