Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Algebra a analytická geometrie

Cíle předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení.
Studenti by se měli naučit
analyzovat problém,
odlišovat podstatné od nepodstatného,
navrhnout postup řešení a kontrolovat jednotlivé kroky řešení,
zobecňovat vytvořené závěry,
vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám,
aplikovat úlohy na řešení technických problémů.

Povinná literatura

http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/MatematikaI/m1.pdf
Burda, P., Havelek, R., Hradecká, R.: Algebra a analytická geometrie (Matematika I),1997, ISBN 80-7078-479-2.

Doporučená literatura

http://mi21.vsb.cz/modul/linearni-algebra
Škrášek, J., Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky I. SNTL Praha, 1989,
ISBN 04-0544-89


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-2010
Zkratka AAG
Název předmětu česky Algebra a analytická geometrie
Název předmětu anglicky Algebra and analytical geometry
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Jiří Krček