Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstruktivní geometrie

Cíle předmětu

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti
• ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody
• obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Povinná literatura

1/ Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3.:
Mongeovo promítání, Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1997.
2/ Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4.:
Pravoúhlá axonometrie, Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1996.
3/ Plocková, E.: Základní úlohy z deskriptivní a konstruktivní geometrie
(pracovní listy). Skriptum VŠB-TU Ostrava, 1998.
4/ Doležal, M. - Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie,
díl 5: Křivky a plochy technické praxe, Ostrava 1999
5/http://mdg.vsb.cz/jdolezal/StudOpory/Uvod.html

Doporučená literatura

1/ Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 3. -
Mongeovo promítání. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.
2/ Stejskalová, J. - Vrbenská, H.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG, díl 4. -
Axonometrie. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.
3/ Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II, Praha, SNTL, 1967.

4/ Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG,
díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-2113
Zkratka KG
Název předmětu česky Konstruktivní geometrie
Název předmětu anglicky Constructive Geometry
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Jana Bělohlávková