Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematika I

Cíle předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, navrhnout postup řešení, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] BURDA, P. a kol: Matematika I. Skriptum VŠB–TUO, Ostrava 2007. ISBN 80-248-1199-5
[2] BURDA,P.: Algebra a analytická geometrie. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1997. ISBN 80-7078-479-2
[3] DLOUHÁ, D., HAMŘÍKOVÁ, R., MORÁVKOVÁ, Z. a M. BOBKOVÁ. Matematika I: Pracovní listy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3323-1

Doporučená literatura

[1] Vrbenská, H., Němčíková, J.: Základy matematiky pro bakaláře I. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1999. ISBN 80-7078-351-6
[2] Vrbenská, H., Bělohlávková, J.: Základy matematiky pro bakaláře II. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1998. ISBN 80-7078-545-4


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-2211/01
Zkratka M I
Název předmětu česky Matematika I
Název předmětu anglicky Mathematics I
Kreditů 7
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D.