Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematická analýza III

Cíle předmětu

Předmět nabízí základní poznatky z vektorové analýzy s přesahem do matematické fyziky a problematiky parciálních diferenciálních rovnic. Cíle jsou orientovány k následujícím znalostem:
- osvojení klíčových znalostí z matematické analýzy vektorových funkcí;
- použití diferenciálních operátorů v aplikačních úlohách;
- zvládnutí základních postupů při výpočtu křivkových a plošných integrálů;
- získání přehledu o hlavních aspektech teorie pole s vazbou na řešení parciálních diferenciálních rovnic

Povinná literatura

[1] BOUCHALA, J. Matematická analýza 3. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2001. studijní text.
[2] BOUCHALA, J., VLACH, O. Křivkový a plošný integrál. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012. http://mi21.vsb.cz/modul/krivkovy-plosny-integral .
[3] http://mdg.vsb.cz/M/index.php?e=0,83 (studijní materiály Katedry matematiky a deskr. geometrie)

Doporučená literatura

[1] REKTORYS, K. et al. Přehled užité matematiky I, II. 7. vyd. Praha: Prometheus, 2009. ISBN 978-80-7196-180-2.
[2] BRABEC, J., HRŮZA, B. Matematická analýza II. Praha: SNTL, 1986.
[3] BUDÍNSKÝ, B., CHARVÁT, J. Matematika II, Praha: SNTL, 1990.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-2422
Zkratka MA III
Název předmětu česky Matematická analýza III
Název předmětu anglicky Mathematical analysis III
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.