Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vektorová a tenzorová analýza

Cíle předmětu

Studenti se naučí používat tenzorový počet, s jehož pomocí by měli analyzovat problém, zvolit a správně použít vhodný algoritmus, aplikovat poznatky při řešení technických problémů.

Povinná literatura

Vektorová a tenzorová analýza - sylabus k předmětu. http://homen.vsb.cz/~vlc20/
Brdička, M.: Mechanika kontinua. Academia, Praha 2005
Bowen, R. M., Wang, C.C.: Introduction to vectors and tensors. Dover Publications, N. Y. 2009. ISBN 048646914X 

Doporučená literatura

Míka, S.: Matematická analýza III (Tenzorová analýza). ZČU Plzeň, 1993


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-4000
Zkratka VeTeA
Název předmětu česky Vektorová a tenzorová analýza
Název předmětu anglicky Vector and Tensor Analysis
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.