Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vektorová a tenzorová analýza

Cíle předmětu

Studenti se naučí používat tenzorový počet, s jehož pomocí by měli analyzovat problém, zvolit a správně použít vhodný algoritmus, aplikovat poznatky při řešení technických problémů.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Vektorová a tenzorová analýza - sylabus k předmětu. http://homen.vsb.cz/~vlc20/
Brdička, M.: Mechanika kontinua. Academia, Praha 2005
Bowen, R. M., Wang, C.C.: Introduction to vectors and tensors. Dover Publications, N. Y. 2009. ISBN 048646914X 

Doporučená literatura

Míka, S.: Matematická analýza III (Tenzorová analýza). ZČU Plzeň, 1993


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-4000/01
Zkratka VeTeA
Název předmětu česky Vektorová a tenzorová analýza
Název předmětu anglicky Vector and Tensor Analysis
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.