Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Servisní roboty

Cíle předmětu

Znalost problematiky navrhování a nasazování servisních robotů, umět stanovit požadavky pro aplikace v nestrojírenských oblastech, umět navrhnout potřebné subsystémy mobilních servisních robotů, stanovit kritéria pro praktické aplikace.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Servisní roboty (PDF, 316 KiB)

Povinná literatura

Kárník, L., Knoflíček, R., Marcinčin, J. N. Mobilní roboty. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 2000. 210 s. ISBN 80-902746-2-5.
Kárník, L. Robotizace v nestrojírenských oborech. VŠB-TUO, Ostrava, 2000, 66 s. ISBN 80-7078-739-2.
Kárník, L., Marcinčin, J. N. Biorobotická zařízení. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 1999. 184 s. ISBN 80-02746-0-9.

Doporučená literatura

Kárník, L. Servisní roboty - Modelování a analýza.[online] Dostupné z www:
http://robot.vsb.cz/podklady-pro-vyuku.htm


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0315/07
Zkratka SR
Název předmětu česky Servisní roboty
Název předmětu anglicky Service Robots
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.