Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Praktikum v robotice I

Cíle předmětu

Transformace zadání technického problému do podoby konkrétních cílů a požadavků.
Stanovení činností a časového harmonogramu pro řešení technického problému.
Vyhledávání a práce s relevantními informačními zdroji.
Terminologie související s aplikacemi robotů v průmyslových i servisních oblastech.
Variantní řešení technického problému a vzájemné porovnání variant
Popis řešeného technického problému s podporou vytvořené prezentace.
Funkce textových editorů pro přípravu rozsáhlejšího dokumentu.
SW nástroje pro přípravu technické prezentace.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Praktikum v robotice I (PDF, 433 KiB)

Povinná literatura

SKAŘUPA, J., ZELINA, P. Hlavice průmyslových robotů. Ostrava: VŠB, 1993, 105 s. ,ISBN 80-7078-304-4.
SKAŘUPA, J., ZELINA, P. Navrhování a výpočty efektorů PRaM. Ostrava: VŠB, 1996,107 s., ISBN 80-7078-210-2.
TALÁCKO, J., MATIČKA, R. Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů. Praha: ČVUT, 1995, 237 s., ISBN 80-01-01291-3.
KÁRNÍK, L. Servisní roboty. VŠB-TU Ostrava, 2004. 144 s. ISBN 80-248-0626-6.
Individuálně dle zadání bakalářské práce.

Doporučená literatura

KÁRNÍK, L. Periferní zařízení RTP. 1. vydání, Skripta VŠB-TU, Ostrava: 2006, 132 s. ISBN 80-248-1221-5.
Kárník, L. Servisní roboty - Modelování a analýza.[online] Dostupné z www:
http://robot.vsb.cz/podklady-pro-vyuku.htm


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0346/01
Zkratka PvR I
Název předmětu česky Praktikum v robotice I
Název předmětu anglicky Praktikum v robotice I
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.