Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářský projekt I 354

Cíle předmětu

analýza problému,řešení problému (úkolu), získávání informací/dat

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Bakalářský projekt I 354 (PDF, 343 KiB)

Povinná literatura

Předepsaná literatura k bakalářské práci

Doporučená literatura

Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce. FS, VŠB-TU Ostrava, 1999.
Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0349/01
Zkratka BPI354
Název předmětu česky Bakalářský projekt I 354
Název předmětu anglicky Bakalářský projekt I 354
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.