Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mechatronika

Cíle předmětu

Cílem předmětu je zvládnutí výpočetních postupů v oblasti kinematiky a dynamiky sériových kinematických struktur průmyslových robotů jako základních parametrů pro syntézu řídicího systému, založeného na principu tzv. momentového řízení pohonů (Computed Torque Control). V předmětu posluchači konstrukčního oboru získají potřebné znalosti pro mechatronický přístup k návrhu robotů a manipulátorů.

Elektronické kurzy v LMS

Povinná literatura

Mostýn, V. - Skařupa, J. Teorie průmyslových robotů. 1. vydání, Košice: Edice vědecké a odborné literatury – Strojní fakulta TU v Košicích, 2001, 150 stran; ISBN 80-88922-35-6 
http://robot.vsb.cz/files/resources/teorie-prumyslovych-robotu.pdf

Doporučená literatura

Brát, V. Maticové metody v analýze a syntéze prostorových vázaných
mechanických systémů. Praha:ACADEMIA, 1981
Frolov,K.V.- Voroběv,E.I. Mechanika promyšlennych robotov, Kinematika i
dinamika. Moskva, 1988
Mostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. 1.vyd. Ostrava:
skripta VŠB TUO, 2002. 111 stran; ISBN 80-248-0022-5


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0501/02
Zkratka MECHT
Název předmětu česky Mechatronika
Název předmětu anglicky Mechatronics
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn