Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Průmyslové řídicí systémy

Cíle předmětu

Řešit návrh řídicího systému, propojit jednotlivé subsystémy, optimalizovat výběr komponent a jejich analýza

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

pokus (PPT, 1 MiB)

E-learning

Výuka za podpory LMS Moodle

Povinná literatura

Novák, P. Průmyslové řídicí systémy I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2013. 221 s., ISBN 978-80-248-3032-2 
Novák, P. Průmyslové řídicí systémy II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2014. 116 s.
VRBA. K. a kol.: Teorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálu. Skriptum VUT Brno, 131 s., 2006
Michael D. Whitt Successful Instrumentation and Control Systems Design, 531 pages, 2015, ISBN-10: 1936007452 
Charles L. Phillips , Troy Nagle, et al.Digital Control System Analysis & Design, 2014, 528 pages, ISBN-10: 0132938316 
Ostrava, s.104, ISBN 80-7078-733-3.
Internet: http://www.advantech-usa.com
Internet: http://www.nudaq.com.cz/
Internet: http://www.adlink.com.tw/
Automa, časopisAutomatizace, časopis

Doporučená literatura

viz konkrétní zadání projektu
Michael D. Whitt Successful Instrumentation and Control Systems Design, 531 pages, 2015, ISBN-10: 1936007452 
National Instruments: Measuring Strain with Strain Gages – tutorial. (http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3642)
M. Sami Fadali, Digital Control Engineering: Analysis and Design.600 pages, 2012, ISBN-13: 978-0123943910 
articles in - International Journal of Control Systems and Robotics


Typ studia magisterskénavazující magisterskébakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0507/03
Zkratka PŘS
Název předmětu česky Průmyslové řídicí systémy
Název předmětu anglicky Industrial Control Systems
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Petr Novák