Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Řídicí systémy servisních robotů

Cíle předmětu

Znalost návrhu řídicího systému pro servisní robot, jeho realizace a oživení, analyzovat a řídit spolehlivost,

E-learning

Výuka probíhá za podpory LMS Moodle

Povinná literatura

[1] NOVÁK,P. Průmyslové řídicí systémy.(skriptum), 2000, Ostrava: VŠB-TU
Ostrava, s.104, ISBN 80-7078-733-3.
[2] NOVÁK, P. Mikropočitačové řídicí systémy. (skriptum) VŠB-TU Ostrava, 112
s., 2002, ISBN 80-248-0219-8
[3] Automa, časopis
[4] Automatizace, časopis

Doporučená literatura

viz zadání konkrétního projektu


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0509/02
Zkratka ŘSSR
Název předmětu česky Řídicí systémy servisních robotů
Název předmětu anglicky Control Systems of Service Robots
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Petr Novák