Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pohony robotů

Cíle předmětu

Analyzovat specifika pohonů v robotice, Definovat požadavky na pohon, Návrh pohonu, Experimentální činnost s pohony

E-learning

lms.vsb.cz

Povinná literatura

[1] NOVÁK,P. Průmyslové řídicí systémy.(skriptum), 2000, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s.104, ISBN 80-7078-733-3.
[2] Neborák, I. Modelování a simulace elektrických regulovaných pohonů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002; ISBN 80-248-0083-7 
[3] Neil Sclater, Nicholas Chironis. Mechanisms and Mechanical Devices Sourcebook, McGraw-Hill Education; 5 edition, 560 pp., August 12, 2011, ISBN-13: 978-0071704427 

Doporučená literatura

[1] Braun Jan: Maxon Academy- Formulae Handbook


Typ studia magisterskénavazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0512/02
Zkratka PoRo
Název předmětu česky Pohony robotů
Název předmětu anglicky Drives of Robots
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Petr Novák