Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

CAD IV

Cíle předmětu

Cílem předmětu je získání znalostí v oblasti progresivních návrhových a konstrukčních postupů s podporou počítače. V první části je to využití technologie Behavioral Modeling, tj. vytváření součástí a sestav za podmínek, kdy jsou předem zadány požadované výsledné vlastnosti součásti nebo sestavy (např. poloha těžiště, povrch, objem, pracovní prostor apod.) a systém Pro/Engineer se aktivně podílí na dimenzování rozměrů vytvářených součástí a sestav buď pasivně, formou citlivostních studií a studií proveditelnosti, nebo aktivně nastaví optimální rozměry a tvar na základě optimalizační studie. V druhé části předmětu získají posluchači znalosti v oblasti tvarové a rozměrové optimalizace součástí a sestav z hlediska zátěžných sil (reakcí) a strukturální analýzy (napětí, deformace). V poslední části získají posluchači základní znalosti prostředků počítačové podpory v oblasti současného paralelního konstruování (Concurrent Engineering) více jednotlivců a týmů, jedná se o nástroje systému Pro/Engineer - Skeleton a Layout.

Elektronické kurzy v LMS

Povinná literatura

1] Konečný, Z. Modelování a analýza konstrukcí robotů I. 1.vyd. Ostrava:
skripta VŠB TUO, 2001. 80 stran; ISBN 80-248-0018-7
[2] Mostýn, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. 1.vyd. Ostrava:
skripta VŠB TUO, 2002. 111 stran; ISBN 80-248-0022-5

Doporučená literaturaTyp studia magisterskénavazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0519/03
Zkratka CADIV
Název předmětu česky CAD IV
Název předmětu anglicky CAD IV
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn