Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Biorobotika

Cíle předmětu

Znalost problematiky navrhování a nasazování biorobotických zařízení, umět stanovit požadavky pro aplikace v nestrojírenských oblastech, umět navrhnout potřebné subsystémy mobilních robotů, syntéza mobilního robotu, stanovit kritéria pro praktické aplikace.

Elektronické kurzy v LMS

Povinná literatura

Kárník, L., Marcinčin, J. N. Biorobotická zařízení. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 1999. 184 s. ISBN 80-02746-0-9.
Kárník, L. Robotizace v nestrojírenských oborech. VŠB-TUO, Ostrava, 2000, 66 s. ISBN 80-7078-739-2.
MENZEL, P. - D’ALUISIO, F. Robo sapiens: evolution of a new species: USA, New York, 2000. 239 p. ISBN 0-262-13382-2.
Schraft, R.F.,Volz, H. Serviceroboter. Springer – Verlag, Berlin, 1996.
http://www.androidworld.com/prod01.htm

Doporučená literatura

Kárník, L., Knoflíček, R., Marcinčin, J. N. Mobilní roboty. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 2000. 210 s. ISBN 80-902746-2-5.


Typ studia magisterskénavazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0520/02
Zkratka BIOR
Název předmětu česky Biorobotika
Název předmětu anglicky Biorobotics
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.