Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Robotika

Cíle předmětu

Charakterizovat způsob konstrukce a aplikace robotů. Na základě zadané struktury vypočítat objem pracovního prostoru. Navrhnout řešení úchopné hlavice pro zadaný objekt manipulace.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Robotika (PDF, 306 KiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] KOLÍBAL, Zdeněk a kol.Roboty a robotizované výrobní technologie.I. vydání. Havlíčkův Brod: VUTIUM, 2016, 786 s. ISBN 978-80-214-4828-5.
[2] NOVOTNÝ, František a Marcel HORÁK. Efektory průmyslových robotů. Vydání 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015, 116 s. ISBN 978-80-7494-195-5 .
[3] CRAIG, John J. Introduction to robotics: mechanics and control. Fourth edition. NY NY: Pearson, [2018]. ISBN 978-0133489798 .
[4] lms.vs.cz: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=63980

Doporučená literatura

[1] PALKO, A a SMRČEK, J. Robotika, Koncové efektory pre priemyslné a servisné roboty: Navrhovanie-konštrukcia-Riešenia. 1.vyd Košice: Edícia vedeckej a odbornej literatury TU v Košiciach, 2004. ISBN 80-8073-218-3 .
[2] Podklady pro výuku: http://robot2.vsb.cz/podklady-pro-vyuku/


Typ studia navazující magisterské, bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0524/03
Zkratka RT
Název předmětu česky Robotika
Název předmětu anglicky Robotics
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.