Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Robotika

Cíle předmětu

Charakterizovat způsob konstrukce a aplikace robotů. Na základě zadané struktury vypočítat objem pracovního prostoru. Navrhnout řešení úchopné hlavice pro zadaný objekt manipulace.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] KOLÍBAL, Zdeněk a kol.Roboty a robotizované výrobní technologie.I. vydání. Havlíčkův Brod: VUTIUM, 2016, 786 s. ISBN 978-80-214-4828-5.
[2] NOVOTNÝ, František a Marcel HORÁK. Efektory průmyslových robotů. Vydání 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015, 116 s. ISBN 978-80-7494-195-5 .
[3] CRAIG, John J. Introduction to robotics: mechanics and control. Fourth edition. NY NY: Pearson, [2018]. ISBN 978-0133489798 .
[4] lms.vs.cz: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=63980

Doporučená literatura

[1] PALKO, A a SMRČEK, J. Robotika, Koncové efektory pre priemyslné a servisné roboty: Navrhovanie-konštrukcia-Riešenia. 1.vyd Košice: Edícia vedeckej a odbornej literatury TU v Košiciach, 2004. ISBN 80-8073-218-3 .
[2] Podklady pro výuku: http://robot2.vsb.cz/podklady-pro-vyuku/


Typ studia bakalářské, navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0524/04
Zkratka RT
Název předmětu česky Robotika
Název předmětu anglicky Robotics
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Petr Novák