Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Robotizované systémy

Cíle předmětu

Řešit návrh struktury robotizovaného systému a jeho integraci do stávající technologie. Optimalizovat výběr komponent, umět používat návrhové a simulační SW systémy.

E-learning

stránka předmětu na lms.vsb.cz

Povinná literatura

Kolíbal Z. a kol. Roboty a robotizované výrobní technologie,
Novák, P.: Mobilní roboty - pohony, senzory, řízení, Technická literatura BEN Praha, 2005
Skařupa, J., Mostýn, V. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vyd. Košice : Edícia vedeckej a odbornej literatúry – strojnícka
Michael Gauthier, Stephane Regnier: Robotic Microassembly, 328 Pages, 2011, ISBN: 978-1-118-06033-9  fakulta TU v Košiciach, Vienala Košice, 2002. 190 s. ISBN 80-88922-55-0 .

Doporučená literatura

Knoflíček, R.: Mobilní roboty pro průmyslové využití, Ak. nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2005


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0603/01
Zkratka RS
Název předmětu česky Robotizované systémy
Název předmětu anglicky Robotic systems
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Petr Novák