Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Soft robotika

Cíle předmětu

Absolvent předmětu získá představu o soft robotice a vybraných častí. Získa znalosti potřebné k návrhu a volbě vhodných konstrukčních uzlů na princípe soft robotiky.

E-learning

Použití univerzitního systému LMS Moodle

Povinná literatura

[1] VERL, Alexander, ALBU-SCHÄFFER Alin, BROCK, Oliver and RAATZ, Annika., Soft Robotics Transferring Theory to Application. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2015. ISBN 978-3-662-44506-8 
[2] Soft robotics: trends, applications and challenges: proceedings of the Soft Robotics Week, April 25-30, 2016, Livorno, Italy. Springer., 2016. ISBN 978-3-319-46460-2 

Doporučená literatura

[1] KIM, Jaeyoun.Microscale soft robotics: motivations, progress, and outlook. Cham, Switzerland : Springer, 2017. ISBN 978-3-319-50286-1 


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0606/01
Zkratka SR
Název předmětu česky Soft robotika
Název předmětu anglicky Soft Robotics
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Jiří Suder, Ph.D.