Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Programování robotů 2

Cíle předmětu

Absolvent bude lépe chápat systém ROS, získa znalosti k vytváření vlastního kódu pomocí jazyka Python. Studenti získají přehled o běžně používaných balíčcích vhodných pro řízení elektrických pohonů, získávání dat ze senzorů, vizualizaci, analýzu a zpracování obrazu atd.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

Použití univerzitního systému LMS Moodle

Povinná literatura

[1] Norton, P. C., Samuel A., Aitel D., Foster-Johnson E., Richardson L., Diamond J., Parker A., Roberts M., Beginning Python, Wiley Pub, 2005, ISBN: 978-0764596544 
[2] Gowrishankar S., Veena A., Introduction to Python Programming - CRC, 2018, ISBN: 978-0815394372 
[3] Matthes E., Python Crash Course - A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming, No Starch Press, 2019, ISBN: 978-1593279288 
[4] Lentin Joseph - Learning Robotics using Python_ Design, simulate, program, and prototype an autonomous mobile robot using ROS, OpenCV, PCL, and Python -Packt Publishing, 2018, ISBN: 978-1788623315 
[5] Lentin Joseph - Learning Robotics Using Python_ Design, simulate, program, and prototype an interactive autonomous mobile robot from scratch with the help of Python, ROS, and Open-CV!, Packt Publishing, ISBN: 978-1783287536 

Doporučená literatura

[1] Lentin J., Mastering ROS for Robotics Programming - Design, build and simulate complex robots using Robot Operating System and master its out-of-the-box functionalities, Packt Publishing, 2015, ISBN 978-1783551798 
[2] Lentin J., Robot Operating System (ROS) for Absolute Beginners - Robotics Programming Made Easy, Apress, 2018, ISBN 978-1484234044 
[3] Koubaa, A., Robot Operating System (ROS) - The Complete Reference. 3-Springer, 2018, ISBN 978-3-030-20189-0 


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0620/01
Zkratka PR2
Název předmětu česky Programování robotů 2
Název předmětu anglicky Robots Programming 2
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.