Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstruování robotických subsystémů 2

Cíle předmětu

Cíle předmětu je seznámit studenty s konstrukcí průmyslových a servisních robotů, jejich vybranými prvky a postupy jejich návrhu. Absolvent předmětu získá představu o konstrukci vybraných uzlů robotů a znalosti potřebné k volbě vhodných konstrukčních prvků.

Povinná literatura

[1] SKAŘUPA, Jiří. Průmyslové roboty a manipulátory [CD-ROM]. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 978-80-248-1522-0.
[2] KOPÁČEK, Jaroslav. Pohony a převody. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-1967-9.
[3] RADZEVICH, S. P. Advances in gear design and manufacture. Boca Raton: Taylor & Francis, 2018. ISBN 978-1138484733 .

Doporučená literatura

[1] KŘÍŽ, Rudolf. Strojnické tabulky II: pohony. Ostrava: Montanex, 1997. ISBN 80-85780-51-8.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0629/01
Zkratka KRS2
Název předmětu česky Konstruování robotických subsystémů 2
Název předmětu anglicky Mechanical design of Robotic Subsystems 2
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.