Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstruování robotických subsystémů 3

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s dalšími prvky používanými v konstrukci robotických subsystémů a jejich integrací do navrhovaných mechanismů. Absolvent předmětu získá lepší představu o konstrukci robotických subsystémů a prohloubí si znalosti v této oblasti robotiky.

Povinná literatura

[1] SKAŘUPA, Jiří. Průmyslové roboty a manipulátory [CD-ROM]. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 978-80-248-1522-0.
[2] KOPÁČEK, Jaroslav. Pohony a převody. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-1967-9.
[3] Robotics: concepts, methodologies, tools, and applications. Hershey, Pennsylvania: Information Science Reference, [2014]. ISBN 9781466646087 .

Doporučená literatura

[1] KŘÍŽ, Rudolf. Strojnické tabulky II: pohony. Ostrava: Montanex, 1997. ISBN 80-85780-51-8.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0634/01
Zkratka KRS3
Název předmětu česky Konstruování robotických subsystémů 3
Název předmětu anglicky Mechanical design of Robotic Subsystems 3
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.