Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Akční subsystémy servisních robotů 2

Cíle předmětu

Cílem předmětu je studenty seznámit s vybranými druhy akčních nástaveb, jejich vlastnostmi a požadavky na ně kladenými. Absolvent předmětu získá představu o typech akčních nástaveb a způsobu jejich fungování, znalosti potřebné pro specifikování požadavků kladených na tyto subsystémy a základní zkušenosti týkající se jejich konstrukčního návrhu.

Povinná literatura

[1] KÁRNÍK, Ladislav. Využití servisních robotů v nestrojírenských aplikacích: studijní opora [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2728-5.
[2] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ. Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku [CD-ROM]. Časť I, Navhovanie, konštrukcia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2500-7.
[3] CECCARELLI, Marco. Service robots and robotics: design and application. Hershey, PA: Engineering Science Reference, c2012. ISBN 9781466602922 

Doporučená literatura

[1] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ. Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku [CD-ROM]. Časť II, Konštrukcia, rešenia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2499-4.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0636/01
Zkratka ASSR2
Název předmětu česky Akční subsystémy servisních robotů 2
Název předmětu anglicky Action Subsystems of Service Robots 2
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.