Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Lokomoční subsystémy pro servisní roboty 2

Cíle předmětu

V předmětu se posluchači seznámí s kráčejícími, lozícími, plazícími, plavajícími a létajícími lokomočními subsystémy servisních robotů. Naučí se jak podvozky navrhovat a naddimenzovat pro požadovaný servisní scénář.

E-learning

Použití univerzitního systému LMS Moodle

Povinná literatura

[1] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ.Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku[CD-ROM]. Časť I, Navhovanie, konštrukcia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2500-7.
[2] SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ.Robotika: servisné roboty na pásovom podvozku[CD-ROM]. Časť II, Konštrukcia, rešenia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2499-4.
[3] Juraj Smrček ... [et al.].Robotika:metodika nasadzovania servisných robotov, 1. vyd. Košice : TU, 2013. - Biograf. údaje. - 203 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-553-1523-2  (brož.) :
[4] Juraj Smrček, Ladislav Kárník.Robotika:servisné roboty : navrhovanie, konštrukcia, riešenia. - 1. vyd. Košice : Michal Vaško, 2008. - 531 s. : (Edícia vedeckej a odbornej literatúry). - ISBN 978-80-7165-713-2  (viaz.) :
[5] Jakimovski B.. Biologically Inspired Approaches for Locomotion, Anomaly Detection and Reconfiguration for Walking Robots, Springer-Verlag Berlin Heidelber, 2011, ISBN 9783642225055 
[6] Zufferey J.-Ch., Bio-inspired Flying Robots Experimental Synthesis of Autonomous Indoor Flyers, EFPL Press, 2008, ISBN 9780429131226 

Doporučená literatura

[1] Xie M., Dubowsky S., Fontaine J.-G., Tokhi M. O. Virk G. S.. Advances in climbing and walking robots, World Scientific Publishing Company, 2007, ISBN 978-981-270-815-1 
[2] Habib, Bioinspiration and Robotics - Walking and Climbing Robots, Itech, 2007, ISBN: 978-3-902613-15-8 


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0640/01
Zkratka LSpSR2
Název předmětu česky Lokomoční subsystémy pro servisní roboty 2
Název předmětu anglicky Locomotion Subsystem for Service Robots 2
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.