Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projektování robotizovaných pracovišť 3

Cíle předmětu

Analýza automatizované technologie a specifikace okrajových podmínek pro návrh robotizovaného pracoviště.

Standardní řešení robotizovaných pracovišť pro vybrané technologie.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Povinná literatura

[1] BURKOVIČ, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2.

[2] BĚLOHOUBEK, P. Investice a výrobní systémy I. , 1. vydání, Brno 2001: Inženýrské centrum Brno, ISBN 80-86308-07-3, 84 s.

[3] ROSS, Larry T., Stephen W. FARDO a Michael F. WALACH. Industrial robotics fundamentals: theory and applications. Third edition. Tinley Park, IL: The Goodheart-Willcox Company, [2018]. ISBN 978-1631269417 .

Doporučená literatura

[1] ZELENKA, A., KRÁL, M. Projektování výrobních systémů, 1. vyd., Praha 1995: Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-01302-2, 365 s.

[2] DOLANSKÝ, V., MĚKOTA,V., NĚMEC.V. Projektový management, 1. vyd., 1996, Praha: Grada Publishing, s. 376, ISBN 80-7169-287-5.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0642/01
Zkratka PRP3
Název předmětu česky Projektování robotizovaných pracovišť 3
Název předmětu anglicky Designing of Robotic Workplaces 3
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.