Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projektování robotizovaných pracovišť 3

Cíle předmětu

Analýza automatizované technologie a specifikace okrajových podmínek pro návrh robotizovaného pracoviště.

Standardní řešení robotizovaných pracovišť pro vybrané technologie.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Povinná literatura

[1] BURKOVIČ, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2.

[2] BĚLOHOUBEK, P. Investice a výrobní systémy I. , 1. vydání, Brno 2001: Inženýrské centrum Brno, ISBN 80-86308-07-3, 84 s.

[3] ROSS, Larry T., Stephen W. FARDO a Michael F. WALACH. Industrial robotics fundamentals: theory and applications. Third edition. Tinley Park, IL: The Goodheart-Willcox Company, [2018]. ISBN 978-1631269417 .

Doporučená literatura

[1] ZELENKA, A., KRÁL, M. Projektování výrobních systémů, 1. vyd., Praha 1995: Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-01302-2, 365 s.

[2] DOLANSKÝ, V., MĚKOTA,V., NĚMEC.V. Projektový management, 1. vyd., 1996, Praha: Grada Publishing, s. 376, ISBN 80-7169-287-5.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0642/01
Zkratka PRP3
Název předmětu česky Projektování robotizovaných pracovišť 3
Název předmětu anglicky Designing of Robotic Workplaces 3
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.