Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratorní cvičení

Cíle předmětu

Praktická aplikace dosavadních znalostí na robotických pracovištích katedry.

Procvičení a praktické ověření znalostí pro certifikační test ABB.

Ovládaní a programování robotů ABB.

E-learning

Předmět je podpořen kurzem na moodlu.

Povinná literatura

[1] Výukové materiály a návody v e-learningovém kurzu.

[2] VOCETKA, Michal. Ovládání robotů ABB IRC5: Skriptum pro podporu výuky [online]. 2018, s. 110.

Doporučená literatura

[1] ABB AB Robotics Products SE-721 68 Västerås Sweden.Operating Manual: Robotstudio. 2010, s. 490. PRODUCT ID: 3HAC032104-001.

[2] ABB. Technical reference manual, RAPID Instructions, Functions and Data types. Västerås: ABB AB Robotics Products, 2018. str. 1804. 3HAC050917-001. Revision H.

[3] Jan Lipina, Jiří Marek. Ovládání a programování robotů ABB. první. Ostrava : Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava, 2012. str. 82. ISBN 978-80-248-2753-7.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0647/01
Zkratka LC
Název předmětu česky Laboratorní cvičení
Název předmětu anglicky Laboratory Practice
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu Ing. Václav Krys, Ph.D.