Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Průmyslové řídicí systémy

Cíle předmětu

Zvládnout komplexní návrh řídicího systému, propojit jednotlivé subsystémy, optimalizovat výběr komponent a jejich analýzu

E-learning

LMS Moodle

Povinná literatura

Novák, P. Průmyslové řídicí systémy I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2013. 221 s., ISBN 978-80-248-3032-2 
Novák, P. Průmyslové řídicí systémy II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2014. 116 s.
VRBA. K. a kol.: Teorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálu. Skriptum VUT Brno, 131 s., 2006
Charles L. Phillips , Troy Nagle, et al.Digital Control System Analysis & Design, 2014, 528 pages, ISBN-10: 0132938316 

Doporučená literatura

NOVÁK, P. a NOSKIEVIČ, P. a KLEN, P. Řídicí systém pódiových stolů ve Smetanově síni v Obecním domě v Praze. In XX.Seminář ASŘ 97- Počítače v měření, diagnostice a řízení, mechatronika“ (sborník). Ostrava: VŠB-TUO, 1997, s. 36/1-7, ISBN 80-02-01153-8.
Michael D. Whitt Successful Instrumentation and Control Systems Design, 531 pages, 2015, ISBN-10: 1936007452 
National Instruments: Measuring Strain with Strain Gages – tutorial. (http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3642)
M. Sami Fadali, Digital Control Engineering: Analysis and Design.600 pages, 2012, ISBN-13: 978-0123943910 
articles in - International Journal of Control Systems and Robotics


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0910/02
Zkratka PŘS
Název předmětu česky Průmyslové řídicí systémy
Název předmětu anglicky Industrial Control Systems
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu prof. Dr. Ing. Petr Novák