Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Algebra

Cíle předmětu

Po absolvování kursu bude student bude znát vybrané definice základních pojmů teorie algebraických struktur a vztahy mezi nimi. Bude chápat jejich význam a bude umět využít své znalosti k řešení jednoduchých úloh teorie algebraických struktur. Bude také chápat význam těchto pojmů pro řešení vybraných aplikačních úloh tak, aby uměl zformulovat praktickou úlohu v jazyku teorie grup, vyřešit problém s využitím nástrojů teorie grup a interpretovat výsledek v kontextu původní úlohy.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Algebraické struktury (PDF, 3 MiB)
Algebraické struktury (PDF, 2 MiB)
Automorfismy (PDF, 2 MiB)
Cyklické grupy I (PDF, 3 MiB)
Cyklické grupy I cv (PDF, 1 MiB)
Cyklické grupy II (PDF, 3 MiB)
Cyklické grupy II cv (PDF, 772 KiB)
Faktorová grupa (PDF, 2 MiB)
Grupa symetrií trojúhelníka (PDF, 3 MiB)
Homomorfismy grup (PDF, 3 MiB)
Homomorfismy grup cv (PDF, 2 MiB)
Homomorfismy okruhů (PDF, 2 MiB)
Ideál a faktorový okruh (PDF, 2 MiB)
Ideál a faktorový okruh cv (PDF, 2 MiB)
Isomorfismy grup (PDF, 2 MiB)
Isomorfismy grup cv (PDF, 3 MiB)
Lagrangeova věta (PDF, 2 MiB)
Obory integrity, tělesa (PDF, 3 MiB)
Obory integrity, tělesa cv (PDF, 4 MiB)
Okruhy a podokruhy (PDF, 3 MiB)
Okruhy a podokruhy cv (PDF, 2 MiB)
Podgrupy a násobení komplexů (PDF, 2 MiB)
Rozklad grupy (PDF, 2 MiB)
Rozklad grupy a Lagrangeova věta (PDF, 3 MiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

G. BIRKHOFF, S. MAC LANE: Algebra, Alfa, Bratislava 1974.

J. GALLIAN: Contemporary Abstract Algebra, Cengage Learning; 8 edition (2012), ISBN13 978-1133599708.

Doporučená literatura

J. GALLIAN: Contemporary Abstract Algebra, Cengage Learning; 8 edition (2012), ISBN13 978-1133599708.

BIRKHOFF, G., S.MAC LANE: Algebra, Alfa, Bratislava 1974.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 470-2204/03
Zkratka ALG
Název předmětu česky Algebra
Název předmětu anglicky Algebra
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra aplikované matematiky
Garant předmětu doc. Mgr. Petr Kovář, Ph.D.